معز نخودو _10کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز نخودو .
16,000,000 ریال
تعداد:

این مغز از پسته خندان که معمولا ریز یا زرد وبد رنگ درآمده وبد شکل شده که دتوسط دست مغز می شود بدست می آید ما برای خرید با وزن کم 10کیلویی قرار دلدیم .

بالا