نمایش
موجودیت کالا: موجود نیست.
63,000,000 ریال

خندان احمدآقایی 34دانه .

57
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
79,200,000 ریال

احمدآقایی خندان 31دانه .

تعداد:
511
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
102,000,000 ریال

اکبری خندان26-28 .

تعداد:
1995
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,450,000 ریال

کله قوچی 26-28 دانه .

تعداد:
1439
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,250,000 ریال

خندان کله قوچی 31دانه .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
2,000,000 ریال

کاه قوچی توچین .

موجودیت کالا: موجود نیست.
120,000,000 ریال

مغز دهن بست فندوقی

موجودیت کالا: موجود نیست.
7,000,000 ریال

مغز موشو وگندومی .

143
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
72,000,000 ریال

خندان کله قوچی 31 دانه .

تعداد:
5k31
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
9,000,000 ریال

مغز توجمع کنی سبز.

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
2,500,000 ریال

معز کال پوست کنده شده .

413
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
90,000,000 ریال

کله قوچی 24- 25 دانه .

تعداد:
192
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
84,000,000 ریال

کاه قوچی 26-28 خندان .

تعداد:
34
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
66,000,000 ریال

خندان ممتاز 29-30 .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
114,000,000 ریال

کله قوچی توچین .

33398
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
6,250,000 ریال

مغز توجمع کنی

تعداد:
نمایش

پسته مکاف با حدود چندین سال تجربه و فعالیت در زمینه کشاورزی باغات پسته ، ضبط وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسنه بصورت آنلاین واینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا