نمایش
موجودیت کالا: موجود نیست.
7,000,000 ریال

مغز موشو وگندومی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
2,500,000 ریال

معز کال پوست کنده شده .

143
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
72,000,000 ریال

خندان کله قوچی 31 دانه .

تعداد:
1157
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
135,000,000 ریال

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

تعداد:
118t
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
114,000,000 ریال

کله قوچی توچین .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
72,000,000 ریال

خندان فندوقی 37-38دانه .

192
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
84,000,000 ریال

کاه قوچی 26-28 خندان .

تعداد:
118t9
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
2,000,000 ریال

کاه قوچی توچین .

تعداد:
131
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
132,000,000 ریال

مغزدهن دبست کله قوچی .

تعداد:
34
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
66,000,000 ریال

خندان ممتاز 29-30 .

تعداد:
413
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
90,000,000 ریال

کله قوچی 24- 25 دانه .

تعداد:
22a5
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
13,600,000 ریال

خندان اوحدی آجیلی .

تعداد:
1439
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,250,000 ریال

خندان کله قوچی 31دانه .

تعداد:
511
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
102,000,000 ریال

اکبری خندان26-28 .

تعداد:
67
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
131,400,000 ریال

مغز کال کارتنی .

تعداد:
2129
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
15,000,000 ریال

معز توجمع کنی کله قوچی .

تعداد:
نمایش

پسته مکاف با حدود چندین سال تجربه و فعالیت در زمینه کشاورزی باغات پسته ، ضبط وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسنه بصورت آنلاین واینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا