موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 1,400,000 ریال
1,386,000 ریال
تخفیف: - ریال 154,000

اکبری خندان26-28 .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 102,000,000 ریال
81,600,000 ریال
تخفیف: - ریال 20,400,000

اکبری خندان26-28 .

562
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 1,700,000 ریال
1,496,000 ریال
تخفیف: - ریال 374,000

احمد آقایی 1کیلویی

تعداد:
569
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 7,700,000 ریال
7,623,000 ریال
تخفیف: - ریال 847,000

احمد آقایی 5کیلویی

تعداد:
563
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 99,000,000 ریال
89,100,000 ریال
تخفیف: - ریال 9,900,000

احمدآقایی خندان 30-32دانه .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
63,000,000 ریال
تخفیف:

خندان احمدآقایی 34دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
81,000,000 ریال
تخفیف:

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

موجودیت کالا: موجود نیست.
72,000,000 ریال
تخفیف:

خندان فندوقی 37-38دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
13,600,000 ریال
تخفیف:

خندان اوحدی آجیلی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
66,000,000 ریال
تخفیف:

خندان ممتاز 29-30 .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 19,500,000 ریال
15,600,000 ریال
تخفیف: - ریال 3,900,000

مغز نخودو .

665
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 144,000,000 ریال
115,200,000 ریال
تخفیف: - ریال 28,800,000

مغز کال 2 .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
6,250,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی

موجودیت کالا: موجود نیست.
9,000,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی سبز.

موجودیت کالا: موجود نیست.
15,000,000 ریال
تخفیف:

معز توجمع کنی کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 132,000,000 ریال
118,800,000 ریال
تخفیف: - ریال 13,200,000

مغزدهن دبست کله قوچی .

پسته مکاف با حدود چندین سال تجربه و فعالیت در زمینه کشاورزی باغات پسته ، ضبط وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسنه بصورت آنلاین واینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا