موجودیت کالا: موجود نیست.
1,400,000 ریال
1,386,000 ریال

اکبری خندان26-28 .

موجودیت کالا: موجود نیست.
102,000,000 ریال
81,600,000 ریال

اکبری خندان26-28 .

موجودیت کالا: موجود نیست.
79,200,000 ریال
71,280,000 ریال

احمدآقایی خندان 31دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
63,000,000 ریال

خندان احمدآقایی 34دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
81,000,000 ریال

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

موجودیت کالا: موجود نیست.
72,000,000 ریال

خندان فندوقی 37-38دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
13,600,000 ریال

خندان اوحدی آجیلی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
66,000,000 ریال

خندان ممتاز 29-30 .

موجودیت کالا: موجود نیست.
19,500,000 ریال
15,600,000 ریال

مغز نخودو .

موجودیت کالا: موجود نیست.
131,400,000 ریال

مغز کال کارتنی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
6,250,000 ریال

مغز توجمع کنی

موجودیت کالا: موجود نیست.
9,000,000 ریال

مغز توجمع کنی سبز.

موجودیت کالا: موجود نیست.
15,000,000 ریال

معز توجمع کنی کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
132,000,000 ریال
118,800,000 ریال

مغزدهن دبست کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
114,000,000 ریال
91,200,000 ریال

مغز نخودو و خندان .

موجودیت کالا: موجود نیست.
135,000,000 ریال

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

پسته مکاف با حدود چندین سال تجربه و فعالیت در زمینه کشاورزی باغات پسته ، ضبط وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسنه بصورت آنلاین واینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا