511
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
102,000,000 ریال

اکبری خندان26-28 .

تعداد:
57
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
79,200,000 ریال

احمدآقایی خندان 31دانه .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
63,000,000 ریال

خندان احمدآقایی 34دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
81,000,000 ریال

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

موجودیت کالا: موجود نیست.
72,000,000 ریال

خندان فندوقی 37-38دانه .

22a5
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
13,600,000 ریال

خندان اوحدی آجیلی .

تعداد:
34
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
66,000,000 ریال

خندان ممتاز 29-30 .

تعداد:
1551
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
19,500,000 ریال

مغز نخودو .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
131,400,000 ریال

مغز کال کارتنی .

33398
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
6,250,000 ریال

مغز توجمع کنی

تعداد:
5k31
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
9,000,000 ریال

مغز توجمع کنی سبز.

تعداد:
2129
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
15,000,000 ریال

معز توجمع کنی کله قوچی .

تعداد:
131
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
132,000,000 ریال

مغزدهن دبست کله قوچی .

تعداد:
1157
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
135,000,000 ریال

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
7,000,000 ریال

مغز موشو وگندومی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
120,000,000 ریال

مغز دهن بست فندوقی

پسته مکاف با حدود چندین سال تجربه و فعالیت در زمینه کشاورزی محصول پسته ، بابرداشت وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسته بصورت آنلاین وفروش اینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا