کله قوچی 24_60کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

کله قوچی 24- 25 دانه .
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال
تعداد:

این پسته از غربال شدن کله قوچی خندان بدست می آید که دارای اونس 24 تا 26 دانه معمولا بدست می آید که مورد مصرف اکثر آجیل فروشان است ودارای خواهان ومشتری زیادی است.

.این پسته هیچگونه پسته ریز ونخودویی ندارد فی قیمت صدوپنجاه هزارتومن است که باتوجه به دیگر محصولات همطراز خود قیمت مناسبی است.

بالا