کله قوچی توچین _60کیلویی


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

کله قوچی توچین .
114,000,000 ریال
تخفیف:

این پسته که از غربال شده پسته کله قوچی بدست می آید که درشت ترین پسته محسوب می شود وهیچگونه پسته ریز ودهن بست ندارد وبرای هدیه دادن یا کادو دادن بسیارمناسب است این محصول در بسته بندی 60کیلویی با گونی کتانی ارایه می گردد.

.

بالا