مغز نخودو - سبز کرمان (60کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .
87,000,000 ریال
تعداد:

این مغز از پسته های تخودو و خندان کرمان که مغز سبز رنگ دارد توسط دست مغز می شود وبرای مصرف سوهان پزان بسیار مناسب است ، وبرای رویت سبز بودن وسط مغز به عکس های ضمیمه همین محصول مراجعه شود .

بالا