موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 132,000,000 ریال
118,800,000 ریال
تخفیف: - ریال 13,200,000

مغزدهن دبست کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
135,000,000 ریال
تخفیف:

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
120,000,000 ریال
تخفیف:

مغز دهن بست فندوقی

بالا