موجودیت کالا: موجود نیست.
81,000,000 ریال
تخفیف:

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

موجودیت کالا: موجود نیست.
72,000,000 ریال
تخفیف:

خندان فندوقی 37-38دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
13,600,000 ریال
تخفیف:

خندان اوحدی آجیلی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 72,000,000 ریال
64,800,000 ریال
تخفیف: - ریال 7,200,000

خندان کله قوچی 31 دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 1,250,000 ریال
1,125,000 ریال
تخفیف: - ریال 125,000

خندان کله قوچی 31دانه .

بالا