خندان اوحدی 37-38دانه (60کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

خندان فندوقی 37-38دانه .

این پسته فراوان ترین نوع پسته که بیشترین حجم صادرات به خود اختصاص می دهد اونس این پسته 37 دانه است که در محدوده 36-38 قرار می گیرد این پسته دارای دهن بست ونخودو وریز به مقدار متعارف که تا 5% مجاز دارد واین پسته مناسب صادرات  شور وبرشته کردن و. بسته بندی می باشد.

این پکیچ 60کیلو کیسه ای ارایه می کردد که برای حمل ونقل اتوبوسی بسیار مناسب است قیمت فی یک کیلوصدو بیست هزار تومن است.

بالا