موجودیت کالا: موجود نیست.
81,000,000 ریال
تخفیف:

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

موجودیت کالا: موجود نیست.
72,000,000 ریال
تخفیف:

خندان فندوقی 37-38دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
13,600,000 ریال
تخفیف:

خندان اوحدی آجیلی .

1995
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 1,740,000 ریال
1,566,000 ریال
تخفیف: - ریال 174,000

کله قوچی 26-28 دانه .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 72,000,000 ریال
64,800,000 ریال
تخفیف: - ریال 7,200,000

خندان کله قوچی 31 دانه .

بالا