خندان ممتاز 29-30_60کیلویی


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

خندان ممتاز 29-30 .

این پسته کشیده که شباهت به احمدآقایی زیاد داردکه به پسته ممتاز زرندی معروف است این خندان با اونس 29-30 است گرچه خندان آن زیاد دهن باز نمی باشد ولی در عوض مغز خوش رنگ وماتیکی دارد که برای مغز کردن بسیار مناسب است وهمچنین ئمغز خوشمزه ای دارد برای رویت مغز آن به سایر عکس های مربوط به همین پسته مراجعه کنید این پسته مشتری زیادی در آجیل فروشان دارد . قیمت کیلویی صدوده هزارتومن است که با بسته بندی 60کیلویی ارایه گردیده .

بالا