موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 1,400,000 ریال
1,386,000 ریال
تخفیف: - ریال 154,000

اکبری خندان26-28 .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 102,000,000 ریال
81,600,000 ریال
تخفیف: - ریال 20,400,000

اکبری خندان26-28 .

562
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 1,700,000 ریال
1,496,000 ریال
تخفیف: - ریال 374,000

احمد آقایی 1کیلویی

تعداد:
569
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 7,700,000 ریال
7,623,000 ریال
تخفیف: - ریال 847,000

احمد آقایی 5کیلویی

تعداد:
563
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 99,000,000 ریال
89,100,000 ریال
تخفیف: - ریال 9,900,000

احمدآقایی خندان 30-32دانه .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
63,000,000 ریال
تخفیف:

خندان احمدآقایی 34دانه .

موجودیت کالا: موجود نیست.
66,000,000 ریال
تخفیف:

خندان ممتاز 29-30 .

بالا