مغز گندومی کرمان(10کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز موشو وگندومی .

این مغز از و شکست فرآوری دهن بست روآبی بدست می آید که پوست تیره وسیاه رنگ دارد ولی مغز سبز رنگ دارد که بصورت خرد یا پودر شده مورد مصرف قنادان  وشیرینی سازان است که نسبت به مغز معمولی قیمت بسیار نازلی دارد قیمت فی 55هزارتومن ( پک 10کیلویی 550هزارتومن ).

بالا