مغزکال سوپر(10کیلویی)


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

معز کال سوپر10کیلویی.
قیمت پایه: 25,000,000 ریال
20,000,000 ریال
تخفیف: - ریال 5,000,000
تعداد:

این معز ازپسته کالک(پسته نارس ) که پس از فرآوری توسط دستگاه مغزکن بدست می آید.

مغز بسیار سبز آن برای شرینی سازی ،باقلوای مغز پسته ، کره پسته مناسب است.

پک 10کیلویی مناسب شیرینی سازان است.

بالا