مغزکال سوپر(1کیلویی)


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز کال سوپر
قیمت پایه: 2,500,000 ریال
2,000,000 ریال
تخفیف: - ریال 500,000
تعداد:

این معز ازپسته کالک(پسته نارس ) که پس از فرآوری توسط دستگاه مغزکن بدست می آید.

مغز بسیار سبز آن برای شرینی سازی ،باقلوای مغز پسته ، کره پسته مناسب است.

پک 10کیلویی مناسب شیرینی سازان است.

بالا