معز نخودو _10کیلویی


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز نخودو .
قیمت پایه: 19,500,000 ریال
15,600,000 ریال
تخفیف: - ریال 3,900,000

این مغز از پسته خندان که معمولا ریز یا زرد وبد رنگ درآمده وبد شکل شده که توسط دست مغز می شود بدست می آید محصول با وزن  10کیلویی با قیمت هر کیلو 195هزارتومن ارایه می گردد .

بالا