معز نخودو _10کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز نخودو .
19,500,000 ریال
15,600,000 ریال
تعداد:

این مغز از پسته خندان که معمولا ریز یا زرد وبد رنگ درآمده وبد شکل شده که توسط دست مغز می شود بدست می آید محصول با وزن  10کیلویی با قیمت هر کیلو 195هزارتومن ارایه می گردد .

بالا