مغز نخودو (60کیلویی)


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز نخودو و خندان .
114,000,000 ریال
91,200,000 ریال
تعداد:

این مغز از شکست پسته های نخودو وریز وبعضی ازپسته هایی که رنگ پوست آنها تیره یا کدرشده ومناسب بازار آجیلی یا صادراتی نباشد توسط دست مغز می شود وپر مصرف ترین نوع مغز درصنایع غذایی ؛شیرینی سازان وگز سازان می باشد .

بالا