مغز توجمع کنی سبز(5کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز توجمع کنی سبز.

این مغز که از پسته های خندان که مغز سبز دارد از داخل پسته ها جمع شده است معمولا این نوع پسته در حومه شهر کرمان یافت می شوئد که زمینه مغزش سبز رنگ است .

اچون این نوع پسته نسبت به پسته های دیگر کمیاب تر است در نتیجه قیمت بالاتری در بازاز معامله می شود این مغز سبز برای سوهان پزان وبرای دوپوست کردن بسیار مناسب است چون مقدار این مغز کم است محصول 5کیلویی با کیلویی 180هزارتومن ارایه میگردد.

بالا