مغزدهن بست فتدوقی(60کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز دهن بست فندوقی
120,000,000 ریال
تخفیف:

ایت مغز از فرآوری وشکست پسته دهن بست فندوقی بدست می آید که مناسب شیرینی سازان ومخصوصا برای گزسازان بسیار مناسب است روءیت این مغز به کیفیت همان در عکس می باشد آنالیز این مغز 87% مغز درشت ودرسته  12% مغز خردشده ولپه 1% مغز گندومی وموشو می باشد .

قیمت این مغز هرکیلو دویست هزارتومان است که پک 60کیلویی با گونی کتانی به قیمت دوازده میلیون تومان ارایه می گردد.

بالا