معز کال کارتنی(60کیلویی)


Product Availability: Out of Stock
PrintEmail

Quick Overview

مغز کال کارتنی .
90,000,000 ریال
Quantity:

این مغز کال که درصد سبز بودنش نسبت به کال درجه یک کمتر است به کال کارنتی معروف است . کال درجه 2 هم میگویند عکس های موجود در سایت نشان دهنده ریزودرشتی و شکل وظاهری مغز می باشد وبرای تعیین درجه سبزی مغز یک نمونه از این مغز دو پوسته شده ، که عکسش قابل رویت است .

بالا