کله قوچی 24_60کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

کله قوچی 24- 25 دانه .
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال
Quantity:

این پسته از غربال شدن کله قوچی خندان بدست می آید که دارای اونس 24 تا 26 دانه معمولا بدست می آید که مورد مصرف اکثر آجیل فروشان است ودارای خواهان ومشتری زیادی است.

.این پسته هیچگونه پسته ریز ونخودویی ندارد فی قیمت صدوپنجاه هزارتومن است که باتوجه به دیگر محصولات همطراز خود قیمت مناسبی است.

بالا