کله قوچی توچین _1کیلویی


Product Availability: Out of Stock
PrintEmail

Quick Overview

کاه قوچی توچین .

این پسته درشت ترین پسته می باشد .

این پک یک کیلویی در بسته بندی پاکت کاغذی ارایه می شود .

بالا