کله قوچی 26-28 _1کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

کله قوچی 26-28 دانه .
1,450,000 ریال
1,305,000 ریال
Quantity:

این پسته از غربال شده پسته های خندان کله قوچی که با اونس 26تا28دانه است بدون هیچگونه دهن بست است .

این پک با بسته بندی یک کیلویی پاکت کاغذی ارایه می گردد .

بالا