اکبری 26-28 _ 60کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

اکبری خندان26-28 .
102,000,000 ریال
81,600,000 ریال
Quantity:

این پسته که به سلطان آجیل معروف است ودارای طمع خاص خودش دارد چون امسال اکبری درشت 20دانه موجود نیست واجبارا ریزتر شده واین پگ 60کیلویی با اونس 27 دانه است .

پسته اکبری معمولا درمراحل فرآوری پوست ومغز می شوددر نتیجه مغز آن همراه پسته است همانطور در عکس مشاهده میکنید .

بالا