اکبری 26-28 _ 1کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

اکبری خندان26-28 .
1,400,000 ریال
1,386,000 ریال
Quantity:

این پسته که به سلطان آجیل معروف است ودارای طمع خاص خودش دارد  واین پک 1کیلویی با اونس 27 دانه است برای مصرف خانگی در نظر گرفته شده است.

پسته اکبری معمولا درمراحل فرآوری پوست ومغز می شوددر نتیجه مغز آن همراه پسته است همانطور در عکس مشاهده میکنید .

بالا