خندان ممتاز 29-30_60کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

خندان ممتاز 29-30 .
66,000,000 ریال
Quantity:

این پسته کشیده که شباهت به احمدآقایی زیاد داردکه به پسته ممتاز زرندی معروف است این خندان با اونس 29-30 است گرچه خندان آن زیاد دهن باز نمی باشد ولی در عوض مغز خوش رنگ وماتیکی دارد که برای مغز کردن بسیار مناسب است وهمچنین ئمغز خوشمزه ای دارد برای رویت مغز آن به سایر عکس های مربوط به همین پسته مراجعه کنید این پسته مشتری زیادی در آجیل فروشان دارد . قیمت کیلویی صدوده هزارتومن است که با بسته بندی 60کیلویی ارایه گردیده .

بالا