معز نخودو _10کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

مغز نخودو .
19,500,000 ریال
15,600,000 ریال
Quantity:

این مغز از پسته خندان که معمولا ریز یا زرد وبد رنگ درآمده وبد شکل شده که توسط دست مغز می شود بدست می آید محصول با وزن  10کیلویی با قیمت هر کیلو 195هزارتومن ارایه می گردد .

بالا